SON DƏQİQƏ

ULU ÖNDƏRİN 100 HİKMƏTLİ KƏLAMI 100-ÖYÜD

Tarix:1-05-2023, 08:02 Oxunub:3 521

İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə.qadirdi.

Təhsilimizin məqsədi gənc nəslə, uşaqlara təhsil verib onları gələcəyə hazırlamaqdır. Hər bir insan gərək, eyni zamanda vətəndaş olsun. Mütləq vətəndaş olsun. Dövlətinə sadiq, millətinə sadiq, ənənələrinə sadiq, xalqına sadiq vətəndaş olsun.

Hər bir xalq öz dili ilə yaranır. Ancaq xalqın dilini yaşatmaq, inkişaf etdirmək və dünya mədəniyyəti səviyyəsinə qaldırmaq xalqın qabaqcıl adamlarının, elm, bilik xadimlərinin fəaliyyəti nəticəsində mümkün olur.

Bizim hər birimiz elmi dərəcəmizdən, biliyimizdən, təhsil səviyyəmizdən asılı olmayaraq, bütün nailiyyətlərimizə görə məktəbə, müəllimə borcluyuq.

Təbii sərvətlər tükənən dəyərlərdir, ancaq təhsil, bilik, elm əbədi, hər bir ölkənin gücləndirilməsinə töhfə verən amildir.

Əgər hər hansı ölkənin xalqları öz hüquqlarını anlayır və onları qoruya bilirsə, o zaman ən kiçik dövlət belə ən böyük məmləkət qədər güclü olar.

Təhsil hər bir dövlətin, ölkənin, cəmiyyətin həyatının, fəaliyyətinin mühüm bir sahəsidir. Cəmiyyət təhsilsiz inkişaf edə bilməz.

Məktəb, maarif, təhsil işi ilə həmişə sıx bağlı olmuşam... Hesab edirəm ki, cəmiyyət haradan olursa-olsun, nədən olursa-olsun kəsib təhsilə xərcləməli, gənc nəslin təhsilinə, müəllimə kömək etməlidir. Bu, mənim prinsipial mövqeyimdir...

Vəzifə insana heç bir şey vermir, sadəcə olaraq səlahiyyət verir. Qalan hər bir şey onun ağlından, zəkasından, biliyindən, mədəniyyətindən asılıdır.

Cəmiyyətin gələcək tərəqqisi indi gənclərimizə nəyi və necə öyrətməyimizdən asılıdır.

Azərbaycan ən qədim zamanlardan dinlərin, dillərin və mədəniyyətlərin təmas və ünsiyyət yeri olmuşdur.

Azadlıq və istiqlaliyyət hər bir xalqın milli sərvətidir.

Xalqın, Vətənin taleyi hər bir insanın taleyinə çevrilməlidir!

Vətənpərvərlik insanın daxilindəki duyğulardır. Əgər bunlar yoxdrusa, o insan mənəviyyatsızdır.

Türkiyə ilə Azərbaycan qardaşdır, bir millət iki dövlət olaraq.

Sədərək Naxçıvanın Qeyrət Qalasıdır.

Gənclərimiz öz tarixini, öz tarixi keçmişini gərək yaxşı bilsinlər. Çünki mənəviyyatımız, gənclərin bugünkü və gələcək mənəviyyatı bununla bağlıdır.

İnsan mənəviyyat üçün yaşamalıdır.

Mən dünyada müəllim adından yüksək ad tanımıram.

Azadlıq və istiqlaliyyət hər bir xalqın milli sərvətidir.

Xalq gərək daim öz kökünü xatırlasın.

Ağıl olan yerdə zora ehtiyac yoxdur.

Dövlətçilik hər bir şəxsin qəlbində olmalıdır.

Kitabxana xalq, millət üçün, cəmiyyət üçün müqəddəs bir yer, mənəviyyat, bilik, zəka mənbəyidir.

Xalqı həmişə mənəviyyat birləşdirmişdir. Çünki başqa əsaslara nisbətən mənəvi əsaslar daha üstündür.

Görkəmli şəxsiyyətlər xalqın zəkasını, elmini, mədəniyyətini, mənəviyyatını dünyaya nümayiş etdirirlər.

Xalq dövlət üçün yox, dövlət xalq üçün olmalıdır.

Rəhbərlik etmək üçün gərək mənəvi haqqın olsun.
Heç kim əbədi qalib ola bilməz.

Kim ki, öz biliyindən, bacarığından artıq iddialar edir, o həmişə məğlub olur.

Sülh danışıqlarını cəsarətlə apara bilmək üçün güclü orduya malik olmaq lazımdır.

Ədalətsizliklə ədaləti bərpa etmək olmaz.

Böyük siyasəti kiçik hissələrə, xırda mənfəətlərə bağlamaq olmaz.

Tarix həmişə hər şeyi öz yerinə qoyur.

Demokratiya insanların şüurunda dəyişiklik deməkdir. Bu dəyişiklik inqilabla olmur, təkamül yolu ilə, tədricən gedir.

Bir hadisənin qarşısını almaq, o hadisə baş verəndən sonra onun nəticələrini aradan götürməkdən daha asandır.

Dövlət iki şeydən sarsıla bilər: günahkar cəzasız qalanda və günahsıza cəza veriləndə.

Cəmiyyətin gələcək tərəqqisi indi gənclərimizə nəyi və necə öyrətməyimizdən asılıdır.

Hər bir xalq öz dili ilə yaranır. Ancaq xalqın dilini yaşatmaq, inkişaf etdirmək və dünya mədəniyyəti səviyyəsinə qaldırmaq xalqın qabaqcıl adamlarının, elm, bilik xadimlərinin fəaliyyəti nəticəsində mümkün olur.

Rüşvətxoru, oğrunu qəhrəmana çevirmək öz xalqına xəyanət etməkdir.

Vəzifə insana heç bir şey vermir, sadəcə olaraq səlahiyyət verir. Qalan hər bir şey onun ağlından, zəkasından, biliyindən, mədəniyyətindən asılıdır.

Təbii sərvətlər tükənən dəyərlərdir, ancaq təhsil, bilik, elm əbədi, hər bir ölkənin gücləndirilməsinə töhfə verən amildir.

Əgər hər hansı ölkənin xalqları öz hüquqlarını anlayır və onları qoruya bilirsə, o zaman ən kiçik dövlət belə ən böyük məmləkət qədər güclü olar.

Tarix həmişə hər şeyi öz yerinə qoyur.

Hər bir insan həyatda öz yerini tapmalıdır. Amma öz yerini, özünəməxsus yerini tapmalıdır.

Gərək nəbzin, Vətənin nəbzi ilə vursun.

Demokratiya insanların şüurunda dəyişiklik deməkdir. Bu dəyişiklik inqilabla olmur, təkamül yolu ilə tədricən gedir.

Vətənpərvərlik insanın daxilindəki duyğudur. Əgər bunlar yoxdursa insan mənəviyyatsızdır.

Heç kim əbədi qalib ola bilməz.

Kim ki biliyindən, bacarığından artıq iddialar edir, o həmişə məğlub olur.

Ədalətsizliklə ədalətliyi bərpa etmək olmaz.

İqtisadiyyatı güclü olan dövlət, hər şeyə qadirdir.

Öz ana dilini bilməyən adamlar şikəst adamlardır.

Ağıl olan yerdə zora ehtiyac yoxdur.

Rüşvətxorluq bizi içimizdən yeyir.

Müstəqilliyin əldə olunması nə qədər çətindirsə, onun saxlanılması, əbədi olması ondan da çətindir.

Vəzifədən ötrü yaşayan adamlar bədbəxt adamlardır.

Tarix heç nəyi silmir.

Müstəqillik yolu qədər çətin yol yoxdur.

Dövlət – xalqın işi olmalıdır.

Mədəniyyət – bəşəriyyətin topladığı ən yaxşı nümunələrlə xalqları zənginləşdirir.

Sədərək Naxçıvanın Qeyrət Qalasıdır.

Yüksək mədəniyyətə malik olan xalq həmişə irəli gedəcək, həmişə yaşayacaq, həmişə inkişaf edəcək.

Azərbaycan xalqının gələcəyi, müstəqil Azərbaycanın gələcəyi gənclərin bu gün aldıqları bilik, təhsil və tərbiyədən asılıdır.

Cəmiyyətin gələcək tərəqqisi indi gənclərimizə nəyi və necə öyrətməyimizdən asılıdır.

Dövlətinə sadiq, millətinə sadiq, ənənələrinəsadiq, xalqına sadiq vətəndaş həqiqi vətəndaşdır.

Hər bir gənc müasir həyatda iqtisadiyyat, siyasət sahələrində, sosial sahədə bütün yenilikləri, dünyada gedən prosesləri bilməlidir.

ULU ÖNDƏRİN 100 HİKMƏTLİ KƏLAMI 100-ÖYÜDSənan İbrahimov (Qacar) 

FACEBOOK ŞƏRH

SON XƏBƏRLƏR

İDMAN

<