Mənim canımdır Vətən

Mənim canımdır Vətən

 

 

Vətən mənim qürurum

Vətən şöhrətim-şanım.

Vətən mənim ünvanım-

Vətən Azərbaycanım.

 

Vətən mənim fərəhim,

O, yaşadığım yerim.                                                             

Mənim arzum, xəyalım-

Mənim hər dərdim sərim.

 

Mən vətənsiz gülmədim,

Vətənimdir varlığım.

Vətənə fəxr edirəm-

Vətən bəxtiyarlığım.

 

Vətən sözüm, söhbətim

Vətən sevincim, qəmim.

Mən vətənsiz gülmədim,

Mən onunam, O, mənim.

 

Gəzdiyim yolum, izim,

Vətən torpağım, daşım.

Zəbt olan Qarabağım-

Vətən mənim göz yaşım.

 

De nə varam dünyada,

Əziz vətəndən şirin.

Ay vətənim mənimçün

Baldan şirinsən, şirin.

 

Vətən ahım, fəryadım,

Vətən həsrətim mənim.

Vətən eşqim, muradım-

Saf məhəbbətim mənim.

 

Üzərində gəzdiyim,

Hər bir qarış torpağım,

Sahildə dalğalanan-

Üç rəngli bayrağım.

 

Babam yurdu qələbə

Vətən doğma Oğuzum.

Azərbaycan torpağım-

Dadlı çörəyim, duzum.

 

Vətənin çörəyilə

Böyüyüb boy atmışam.

İllərlə vətən üçün-

Yazmışam, yaratmışam.

 

Mən vətənin quluyam,

Hakimim vətənimdir

Yadın deyil, doğmadır,

Mən onun, o mənimdir.

 

Dağımsan, Aranımsan,

Kürümsən, Arazımsan,

Gəncəm, Lənkəranımsan.

Baharımsan, yazımsan.

 

Mən səni çox sevirəm,

Çox sevirəm ay vətən.

Yoxdur sənə dünyada-

Gözəllikdə tay vətən.

 

Ağ qızıllı Muğanım,

Qaraqızıllı yurdum.

Sərhədləri qoruyan-

Qüdrətli milli Ordum.

 

Sən mənim Sumqayıtım,

Mənim Ceyranbatanım.

İlhamlı Azərbaycan-

Ürəyimə yatanım.

 

Ürəyimə ruh verən,

Yaşıl çölüm, çşəmənim.

Uçan durna qatarı-

Mən sizinəm, siz mənim.

 

Xalqı qonaqpərvərdir,

Əli açıq, gözü tox.

Xalqımızın hər kəsin-

Torpağında gözü yox.

 

Zaqatala, Balakən,

İlisu, Sarıbaşım.

Hələ heç kəs bilmir ki,

Nüçədir sənin yaşın.

 

Vətən, Milim, Muğanım,

Sabirabad, Saatlım.

Vətən hər vətəndaşın-

Ömrü, günü, həyatı.

 

Vətən Şirvan, Şamaxı,

Vətən Bakım, Xəzərim.

Xəyalımda dolanan-

Yazılmamış əsərim.

 

 

Vətən Quba, Qusarım,

Şabran, Nabran, Şahdağım.

Xınalıq, Siyəzənim-

Dədə Qorqud yaylağım.

 

Vətənim Çıraqqalam,

Sonra qədim Dərbəndim.

Şair Şərafət anam,

Mənim şəkərim, qəndim.

 

Goranboy, Beyləqanım,

Nüşabənin  Bərdəsi.

Qarabağ gözəl Şuşam-

Xalqımın müqəddəsi.

 

Tərtər çayı, Xatın çay,

Güllü Cıdır düzümdür.

Laçınım, Kəlbəcərim-

Mənim odum-közümdür.

 

Qubadlım, Cəbrayılım,

Xocalım, Zəngilanım.

Zəngəzur, Ərabanım-

Göyçə gölüm, gümanım.

 

Xanlar, bəylər məskəni,

Bu şəhərlər bizimdir.

Azərbaycan vətənim-

Baxan iki gözümdür.

 

Qədim Naxçıvanım

Kənkərlilərin yurdu.

Nuh Peyğəmbər yurdu.

Nuh Peyğəmbər vətəni-

Öndərimin qüruru.

 

Dağlardan gələn Samur,

Çöllərə can verəndir.

Yurdumu düşmənlərdən-

Qoruyan hər ərəndir.

 

Sürülü yayalaqlarım,

Ormanda otlaqlarım.

Məi bir güllü çəmənim,

Onlar mənimdir, mənim.

 

Deyirlər Şahdağıdır,

Dədəqorqudun yurdu.

Düşmənə zərbə çalıb-

Dədəqorqudun ordu.

 

 

Dərbəndim ətrafında,

Düşmənə zəfər çalıb.

Milyon illər keçsə də,

Xalqın sözü, söhbəti,

Xalqın dilində qalıb.

 

Şabran, Dəvəçi, Xaçmaz,

Bir an gözümdən qaçmaz.

Dərbənddə Narınqala,

Ellər üçün olub yaz.

 

Azərbaycan dediyim,

Mən doğulduğum yerim.

Dünyada vətənimdir-

Ən gözəl nəğmələrim.

 

Sevincim, kədərimdir,

Xalqımın Muğamıdı.

Şikəstəmlə köklənib-

Bu doğma camaatım.

Altı, üstü qızıldır,

Torpağın yeddiqatı.

 

De vətənim deyilmi,

Neçə çayım, dənizim.

Üzərində gəzdiyim-

Vətən mənim əzizim.

 

Bizim öz yurdumuzda,

Bizi rahat buraxmır.

Rus, erməni quduzu-

Bizi yandırıb yaxır.

 

Düz iyirmi beş ildir,

Qarabağ talanolub.

Kafir bizə etdiyi,

Faşist də yalan olub.

 

Xalqın silahsız iydi,

Rusla, daşnaq silahlı.

Gördüm ki, kafirlərin-

Heç yox imiş Allahı.

 

Şahidiyəm qırdılar,

Bizləri rus ordusu.

Qarasaqqal, yekə baş-

Daşnakların quduzu.

 

Hər ikisi birləşib,

Bizi soyqırım edib.

Göydəki, quşlarında-

Ürəkləri göynəyib.

Qarabağ alınanda,

Heç yox idid ordumuz.

Vətən Heydərsiz idi-

Basımışdı yurdumuz.

 

Daşnağa dayaq olub,

Rus, ingilis, fransız.

Ordumuzda yox idi-

Basılmışdı yurdumuz.

 

Daşnağa dayaq olub,

Rus, ingilis, fransız.

Ordumuzda yox idi-

Vətənim idi yalqız.

 

Onda soyqırım oldu

Millətimiz, xalqımız.

Qorbaçov tərəfindən-

Pozulmuşdu haqqımız.

 

Satqın nəticəsində,

Qarabağ talan oldu.

Nökərlər tərəfindən-

Şahmar tək çalan oldu.

 

Bizim doğma vətəndən,

Yoxdur şirin dünyada.

Vicdanı olan kəslər-

Vətəni satmaz yada.

 

İlanın ağına da ,

Qarasına da nəhlət.

İlan yaman qudurdu-

Ona etdikcə hörmət.

 

İlan yaman qudurub,

Səni evində çaldı.

İllərlə yığdığını-

Sənin əlindən aldı.

 

Yurdumuzda çox qalıb,

İlan törəmələri.

Onlar da zənn eyləyib-

Bizdə yaxşı yerləri.

 

Dünyada hər kəs üçün

Şirin nemətdir Vətən.

Məni sənə bağlayan-

Saf məhəbbətdir Vətən.

 

Yurdumuzda minlərlə,

Körpələr anasızdır.

Vətən anasız qalan-

Hər kəsə amansızdır.

 

Qarabağ bizimkidir,

Qeydinə qalmalıyıq.

Yumruq kimi birləşib-

Yurdumu almalıyıq.

 

Qarabağ üstündədir,

Faşistlə savaşımız.

Əzəl ermənilər iydi-

Bizim qarabaşımız.

 

Hayıf bizim Türkiyə,

Erməniylə doludur.

İki üzlü daşnaqlar-

İndi Türkün  quludur.

 

Terror törətmək üçün,

Türkiyəyə yığılıb.

Onlar hardan qovulsa,

Türkiyəyə sığınıb.

 

“İşid” adıyla bizi

Qırır xristianlar.

Suroyada türkləri-

Məhv edən, yandı, yanlar.

 

Müsəlmanları qıran,

Ancaq xristiandır.

Xocalıda qırğını-

Edən Sarkisyandı.

 

Bizim çörəyimizi,

Yeyib qarşı çıxandır.

Erməni harda varsa-

Orada ev yıxandır.

 

Harda yaxşı yer varsa,

Oranı işğal edər.

Qondarmalar yaranıb-

Bizimdir, bizim deyər.

 

İllərlə qonşu olduq,

Gördüm ki, onlar kimdir.

Erməni müsəlmanı-

Məhv etməkdə hakimdir.

 

Vətənin vurğunudur,

Hər bir Azərbaycanlı.

Harada yaşasa da-

Vətəni qorumalı.

Vətənimin əvəzi,

Bəlkə yoxdur dünyada.

Vətən həsrəti çəkən-

Yerim yoxdur dünyada.

 

Qürbətdə yaşasa da,

Qoşulma ilanlara.

Sən Azərbaycanlısan-

Sən hara, ilan hara.

 

Azəri günəşdirsə,

Kafirlərsə qar, tufan.

Harda varsa erməni-

Müsəlmanları qıran.

 

Çörəyini yesəm də,

Sənə quyu qazandır.

O, vaxt da Qorbaçova-

Bizdən yalan yazandır.

 

O, zəhərli ilanlar.
Yenə bizdən yemləyir.

Yeni zəhəri qatıb-

Bizlərlə çay dəmləyir.

 

Hər doğulan körpəmiz,

Zəhərləyib öldürüb.

Erməni pozğunları-

Guya bizə iş görüb.

 

Gör neçə generalı,

Sürücüsü məhv edib.

Guya yolda gedəndə-

Sürücüsü səhv edib.

 

Generallar məhv olub,

Sürücülər sağ qalır.

Daşnaklar tərəfindən-

Mükafatı da alır.

 

Bax, belə işğal oldu,

Bizim Qarabağımız.

Düşmənə zəhər olsun-

Azəri torpağımız.

 

Ağcəqənəd deyirəm,

Mən bu ermənilərə.

Onlar faşistdən betər-

Yazmıram nahaq yerə.

 

Güclü Ağsaqqalı var,

Müəlmanlara qarşı.

Daşnaksütyun partiya-

Asalanın başı var.

 

Qatil terrorçular tək

Böyüyür ermənilər.

Bu kökü kəsilmişlər-

Xalqı qoyandır məyər.

 

Vətənimə əl qatan,

Bu xainlər yox olsun.

Mən Mən vətənin qızıyam-

Təki mərdlər doğulsun.

 

Öz vətəni sevməli,

Hər gənc , hər yeniyetmə.

Kimnənsə inciyəndə-

Vətəni atıb, getmə.

 

Vətən sənin varlığın,

Doğma anan, atandı.

Sənə yad quyu qazsa,

Fəryadına çatandı.

 

İnamla daşnaklara,

Doğma qardaşa inan.

Anadan doğulduğum-

Torpağa, daşa inan.

 

Vətən mənim varlığım,

Ona günəşim, ayım.

Azərbaycan ürəyim-

Mən şairə Günayam.

Günay Sədrəddin qızı Padari, hüquqşünas

   Bakı 2016-cı il.

 

скачать dle 10.6фильмы бесплатно
[xfvalue_video]